İnsan Kaynaklarına Bakışımız
CANLI Otomotiv, sadece bir ticarethane değil, akademi ruhu ile sürekli yenilik ve gelişim arzu eden insanların ortak bir yaşam alanıdır.

CANLI Otomotiv için eğitim ve inovasyon, varlığının en önemli parçasıdır.

Bu bağlamda, hangi kademeden işe başlamış olursa olsun, tüm çalışanlarımız için en üst basamağa kadar kariyer imkanı açıktır. Çalışanlarımız, bu yönde eğitilmekte ve desteklenmektedir.

Özelikle 2010 yılında başlayan kurumsallaşma çalışmalarımız ile birlikte, hemen hemen her ay toplu eğitimler alınmakta, ayrıca kendi kariyerini yükseltmek için çaba gösterenlere maddi ve manevi destek olunmaktadır.

En alt kademeden en üst kademeye giden yolda her türlü oryantasyon çalışmaları verilmekte, terfi ve ödüllendirmeler, somut performans kriterlerine göre belirlenmektedir.
Son Dönemde Aldığımız Eğitimlerden Bazıları:
• Fuar Katılım Strateji ve Uygulamaları Eğitimi (İTO)
• Satış ve Pazarlama Eğitimi (Aslan Danışmanlık)
• 3 Oyun Çalışma Yönetimi Eğitimi (İTO)
• İnovasyon Eğitimi (Türev Danışmanlık)
• İletişim Eğitimi (Türev Danışmanlık)
• Beden Dili Eğitimi (Elginkan Vakfı)
• Satış ve Pazarlama Eğitimi (Türev Danışmanlık)
• Pazarlama Teknikleri Eğitimi (Türev Danışmanlık)
• E-Ticaret Yönetimi (İTO)
• Satış Stratejileri Eğitimi (Türev Danışmanlık)
• Yöneticilik Eğitimi (Türev Danışmanlık)
© 2008 - 2017 CANLI Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti